બેટરી પંપ સહાય યોજના 2023. દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પમ્પ પર સબસીડી

 

અમારા WhatsAPP ગ્રુપમા જોડાવા

અહી ક્લિક કરો


બેટરી પંપ સહાય યોજના 2023. દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ પર સબસીડી


Pump Sahay Yojana 2023: કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અમલ માં મૂકી છે. જે યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે ikhedut portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પર ખેતી વાડીની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજનાઓ અને મત્સ્યપાલનની યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય છે. આ આર્ટિકલના માધ્યમથી ખેતીવાડીની યોજના વિશે વાત કરીશું. ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ તથા પાવર સંચાલિત તાઈવાન પમ્પવિશે માહિતી આપીશું. બેટરી પંપ સહાય યોજનામાં દવા છાંટવાના પંપ યોજનામાં કેટલી સહાય મળે છે, કેવી સહાય મળશે અને ઓનલાઈન અરજી માટે કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની વિસ્તૃત માહિતી આપવા માં આવી છે. ગુજરાતની સરકાર તમામ ખેડૂતોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. કૃષિ યોજનાનો લાભ આપવા માટે Directorate of Agriculture, Government of Gujarat દ્વારા ikhedut Portal બનાવવામાં આવેલ છે.

Pump Sahay Yojana 2023

યોજનાનું નામ

દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ સહાય યોજના

લાભાર્થી       

ગુજરાતના તમામ  ખેડૂતોના

યોજનાનો ઉદ્દેશ

ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણ માટે દવા છંટકાવનો પંપ સબસીડીના આધારે પૂરો પાડવો

સત્તાવાર વેબસાઇટ

ikhedut.gujarat.gov.in

વિગતો:

યોજનાનો હેતુ :

પાકોમાં નુકશાન કરતા કીટકો અને રોગોના નિયંત્રણ માટે પાક સંરક્ષણ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. પાકમાં જીવાત અને રોગની ઓળખ થયા બાદ તેને અનુરૂપ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો પડે છે. આ બાબતને ધ્યાને રાખીને સરકારશ્રી દ્વારા આ યોજના અમલી બનાવેલ છે. આ યોજનામાં ખેડૂતોને દવા છંટકાવ માટે પમ્પ ઉપર સબસીડી આપવામાં આવશે.

લાભ મેળવવા માટેની પાત્રતા :

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂતોઓએ આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ :

 • જમીનની નકલ 7-12
 • અરજદારનું રેશનકાર્ડની નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું સર્ટિફિકેટ કઢાવેલ હોય તો
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

 • સૌપ્રથમ  ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • પરિણામમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી યોજનાપર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી ખેતીવાડી ની યોજનાઓ માટે અહીં ક્લિક કરોખોલવું.
 • ખેતીવાડી ની યોજનાખોલ્યા બાદ પાક સંરક્ષણ ના ઘટકો તેના પર ક્લિક કરો.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-1 પર પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીતમાં પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીતની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ અરજી કરોતેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો હાઅને નથી કર્યું તો નાકરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થી ખેડૂતેએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો નાસિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂત ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

મહત્વની તારીખો :

અરજી કરવાની તારીખ : 07/08/2023

અરજી છેલ્લી તારીખ : 06/09/2023

Important Links :

સત્તાવાર વેબસાઇટ

Click Here

Home Page

Click Page

Post a Comment

0 Comments