ગુજરાત શહેરી વિકાસ નિગમ ગાંધીનગરમાં સીધી ભરતી

 

ગુજરાત શહેરી વિકાસ નિગમ ગાંધીનગરમાં સીધી ભરતી

ગુજરાત શહેરી વિકાસ નિગમ ગાંધીનગરમાં સીધી ભરતી


ગુજરાત શહેરી વિકાસ નિગમ દ્વારા મેનેજર, ડેપ્યુટી મેનેજર, કો-ઓર્ડીનેટર તથા આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. આ ભરતીમાં ઉમેદવારોની ભરતી 11 માસના કોન્ટ્રાક્ટ પર કરવામાં આવશે.

ગુજરાત શહેરી વિકાસ નિગમમાં વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ માટેની નોટિફિકેશન આજે એટલે કે 5 જુલાઇ 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી છે અને આ ભરતીમાં ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ 10 તથા 11 જુલાઇ 2023 રાખવા માં આવી છે.

કઇ કઇ પોસ્ટ પર ભરતી

ગુજરાત શહેરી વિકાસ નિગમ દ્વારા મેનેજર, ડેપ્યુટી મેનેજર, કો-ઓર્ડીનેટર તથા આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. આ ભરતીમાં ઉમેદવારોની ભરતી 11 માસના કોન્ટ્રાક્ટ પર કરવામાં આવશે.

ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ:  10- 07- 2023 to  11-07-2023 

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

આધારકાર્ડ, અભ્યાસની માર્કશીટ, ડિગ્રી, એક્સપિરિયન્સ સર્ટિફિકેટ (LC), સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ, ફોટોઝ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • આ ભરતીમાં પસંદગી પ્રક્રિયા ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે.
  • જેના માટે ઉમેદવારોએ જે તે તારીખે ઇન્ટરવ્યૂ સ્થળ પર પહોંચવાનું રહેશે. 
  • મહત્વની વાત છે કે દરેક પોસ્ટ માટે એલગ અલગ દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. 
  • તમે જે પણ પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરવા માંગતા હોવ તેની ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ ઉપર આપેલા નોટિફિકેશનમાં જોઇ લેવી.
  • ઇન્ટરવ્યૂ 10 તથા 11 જુલાઈ 2023 સવારે 9:00 કલાકે છે. 
  • ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ –”કર્મયોગી ભવન”, બ્લોક-1, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સેક્ટર નંબર - 10/A, ગાંધીનગર- 382010 છે. 
  • ભરતીને લગતી અન્ય કોઇ પણ માહિતી મેળવવા માટે હેલ્પલાઇન નંબર 079 – 23257583 પર સંપર્ક કરી શકો છો. 

ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ : 

કર્મયોગી ભવન”, બ્લોક-1, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સેક્ટર નંબર - 10/A, ગાંધીનગર- 382010 છે.

Important Links :

Official Notification

અહીં ક્લિક કરો

અરજી કરવા માટે

અહીં ક્લિક કરો

સત્તાવાર વેબસાઈટ 

અહીં ક્લિક કરો

Home Page

અહીં ક્લિક કરો


Post a Comment

0 Comments