પાટડી નગરપાલિકા ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યા માટે ભરતી 2023

 

પાટડી નગરપાલિકા ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યા માટે ભરતી 2023

 


પાટડી નગરપાલિકા ભરતી  - શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે પાટડી નગરપાલિકા ભરતી પર નોકરી મેળવવની ઉત્તમ તક આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ શેયર કરજો.

Name

Patdi Municipality

Post Name

Clark and others

Vacancy

17

Job Location

Patdi, Gujarat

Last date of application

03 August 2023

Official website

patdimunicipality.org

Home Page

Click Here

Important Dates :

પોસ્ટનું નામ:

 • નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ પાટડી નગરપાલિકા દ્વારા નીચેની પોસ્ટ માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે.
 • ક્લાર્ક
 • ઓડિટર
 • મુકાદમ
 • સફાઈ કામદાર
 • ટાઉન પ્લાનર

કુલ ખાલી જગ્યા:

 • જાહેરાતમાં જણાવ્યા અનુસાર EMRSની આ ભરતીમાં ખાલી જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે.
 • ક્લાર્ક: 04 જગ્યા
 • ઓડિટર: 01 જગ્યા
 • મુકાદમ: 01 જગ્યા
 • સફાઈ કામદાર: 10 જગ્યા
 • ટાઉન પ્લાનર: 01 જગ્યા

લાયકાત:

 • ક્લાર્ક : સ્નાતક + CCC પાસ
 • ઓડિટર : બી.કોમ + CCC પાસ
 • મુકાદમ : ધોરણ 07 પાસ
 • સફાઈ કામદાર : લખતા વાંચતા આવડતું હોવું જોઈએ
 • ટાઉન પ્લાનર : બી.ઈ સિવિલ + CCC પાસ

પગાર ધોરણ 

EMRS માં ક્લાર્ક તરીકે પસંદગી પામ્યા બાદ સંસ્થા દ્વારા તમને માસિક રૂપિયા રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી પગારધોરણ ચુકવવામાં આવશે.

 • ક્લાર્ક : રૂપિયા 19,900 થી 63,200
 • ઓડિટર : રૂપિયા 25,500 થી 81,100
 • મુકાદમ : રૂપિયા 15,000 થી 47,600
 • સફાઈ કામદાર : રૂપિયા 14,800 થી 47,100
 • ટાઉન પ્લાનર : રૂપિયા 39,900 થી 1,26,600

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારની પસંદગી ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ નિયત તારીખે લેખિત પરીક્ષા અને ત્યારબાદ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત અવશ્ય વાંચી લેવી.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે પાટડી નગરપાલિકાની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://www.patdimunicipality.org/ પર જઈ ભરતી અંગેનો અરજીનો નમુનોએટલે કે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી લો તથા પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • હવે આ ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભરી તથા સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો જોડી દો.
 • આ ભરતીમાં ઓફલાઈન માધ્યમથી ફક્ત રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી (RPAD) દ્વારા જ અરજી કરવાની રહેશે.
 • અરજી કરવાનું સરનામું ચીફ ઓફિસરશ્રી, પાટડી નગરપાલિકા, પાટડી, તા. દસાડા – 382765, જી. સુરેન્દ્રનગર છે.

મહત્વની તારીખ:

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 01/07/2023

ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખ: 03/08/2023

નોંધ : અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. અમારો એકમાત્ર ઉદેશ્ય આપ સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો છે. આ ભરતીની માહિતીમાં કોઈ ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે.

Important Links :

Official Notification

Click Here

Apply Online Here

Click Here

Official website

Click Here

Post a Comment

0 Comments